Twój numer IP - 23.20.165.182 

Problem z generowaniem PDF w Subiekcie GT

 

Krok 1
Uruchamiamy Wiersz polecenia (skrót klawiszowy Windows + R, a następnie wpisujemy CMD i zatwierdzamy Enterem).
Po uruchomieniu Wiersza poleceń wpisujemy komendę powershell(poniższe komendy można skopiować i wkleić klikając prawym przyciskiem myszki i wybierając "Wklej") i zatwierdzamy Enterem.
get-hotfix -id KB3102429

Krok 2
Przystępujemy do usuwania za pomocą poniższej komendy.
Uwaga! - Nie należy ponownie uruchamiać komputera aż do Kroku 4
wusa /uninstall /kb:3102429

Krok 3
Kolejnym krokiem jest wyłączenie aktualizacji, aby przy najbliższej okazji nie zostały zainstalowane ponownie. Przechodzimy do panelu sterowania Windows Update i naciskamy wyszukiwanie aktualizacji. Po wyszukaniu przeglądamy i prawym przyciskiem myszy wyłączamy aktualizacje z listy. Jeżeli nie będzie aktualizacji które odinstalowaliśmy, to robimy to po restarcie komputera.

Krok 4
Restart komputera.